blok

Świadectwo energetyczne. Czym jest i dlaczego jest potrzebne?

 

Współczesne budownictwo zwraca szczególną uwagę na oszczędność energii zużywanej oraz traconej np. przez okna, a przede wszystkim na ekologiczne idee. Dlatego ci, którzy chcą mieć przedstawione konkretne liczby oraz postępować zgodnie z prawem, decydują się na świadectwo energetyczne. A czym ono w ogóle jest?

Świadectwo energetyczne
To dokument opisujący zużycie energii w danym budynku; energetycznej oraz cieplnej. Skupia swoja uwagę na redukcji jej zużycia, a więc będzie stanowić niezbędną dokumentację budynku.
Po 2009 roku (wtedy wszedł w życie przepis o charakterystyce cieplnej budynków), każdy nowy budynek (lub zmodernizowany) musi posiadać świadectwo. W przeciwnym przypadku, grozi kara nawet 10 tysięcy złotych.

Jak długo jest ważne świadectwo?
Jeśli właściciel lub najemca nie przeprowadza żadnych modernizacji, to świadectwo energetyczne jest ważne przez okres 10 lat. Wystarczy jednak, że zostaną wymienione okna, a właściciel lub najemca musi się ponownie starać o wydanie dokumentu.

Kto może przeprowadzić audyt energetyczny budynku?
Firmy takie jak www.ceb.com.pl . Prawo mówi, że każdy, kto ukończył studia budowlane lub architektoniczne może sporządzić świadectwo energetyczne. Można również ukończyć odpowiednie studia podyplomowe lub kursy, aby zdobyć certyfikat i nabyć prawo do przeprowadzania audytu.
Obowiązek przeprowadzania audytu ciąży na właścicielu lub inwestorze. Jeśli dany budynek ma być sprzedany lub wynajęty, musi posiadać świadectwo. Co ciekawe, prawo nie egzekwuje tego w sposób karalny. Zatem notariusz nie odmówi podpisania dokumentów sprzedaży bez świadectwa. Sami musimy wymusić na sprzedawcy, aby nam okazał stosowny dokument. Tylko tak będziemy w stanie oszacować koszty późniejszego zużycia energii.

Dodaj komentarz