geodeta - budowa

W jakim celu geodeta potrzebny jest na budowie?

Podczas budowy domu, geodeta pełni rolę jednego z ekspertów niezbędnych do poprawnego jej przeprowadzenia. Sporządza mapę do celów projektowych i dokonuje wytyczenia budynku na działce, a po zakończeniu budowy przygotowuje inwentaryzację powykonawczą.

Sporządzenie mapy projektowej

Dobry geodeta powinien wykonać mapę projektową jak najszybciej. Dokument ten musi został złożony razem z podaniem o pozwolenie na budowę. Mapa powinna odzwierciedlać sytuację na danym terenie, a także jego uzbrojenie. Geodeta dokonuje odpowiednich pomiarów, po czym nanosi na mapę aktualne zagospodarowanie terenu. Uwzględnia na niej rozmaite obiekty i sieci podziemne, a nierzadko również użytki gruntowe.

Wytyczenie budynku na działce

Po otrzymaniu i uprawomocnieniu pozwolenia na budowę, geodeta wytycza na działce budynek. Usługi geodezyjne tego typu nie są skomplikowane, w związku z czym nie zajmują dużo czasu. Wytyczany jest również punkt zerowy budynku na działce. Określa on dopuszczalny w stosunku do rzędnych terenu poziom posadzki parteru. Powinien on znajdować się wyżej od poziomu drogi, co uchroni budynek przed zniszczeniami spowodowanymi spływającą z niej wodą.

Inwentaryzacja powykonawcza

Po zakończeniu budowy, geodeta dokonuje inwentaryzacji. Wówczas sprawdza, czy usadowienie i geodezja budynku są zgodne z wytyczeniem pierwotnym oraz planem zagospodarowania działki, a także jej granic. Geodeta może zostać wezwany także w trakcie budowy, w celu pomiaru przyłączy. Jednak bardziej korzystne jest wykonanie całej inwentaryzacji po jej zakończeniu. Dopiero kiedy zostanie ona podpisana, budynek może zostać oddany do użytku.

 

geodeta - budowa

Dodaj komentarz